Magnus N Blixt

 
 

Med positiv respons från över 250 föreläsningar och oräkneliga seminarier vet jag att jag är en garanterat uppskattad föreläsare/seminarieledare.

Detta oavsett om publiken består av nya eller erfarna lärare, lärarstudenter, gymnasielärare, fritidspedagoger, förskollärare, grundskollärare, rektorer, skyddsombud, föräldrar, elever...

Jag är en föreläsare med god förankring i vardagen – arbetar idag på nystartade Glömstaskolan. Några dagar i månaden fyller jag med föreläsningar och seminarier, skolforskningsbevakning, möten, träffar, konferenser mm – vilket tillsammans skapar en bra helhet. Min första bok “Välkommen till verkligheten” har hjälpt många nya – och erfarna – lärare i yrket


Kontakt 1. LR-blogg: Välkommen till verkligheten och Forskarbloggen

 2. Blixtblogg: Pedagog Sthlm

 3. Skollyftet

 4. twitter.com/blixtgordon13


Över 300 Föreläsningar


 1. Referenser


Magnus i media


 1. Föräldratyck i skolan”, Helsingborgs dagblad

 2. Fika tillsammans är skolutveckling”, Skolvärlden

 3. ”Så får du Läxkoll”, Familjeliv.se

 4. Behöver du uppfostra föräldrarna”, Skolvärlden

 5. Artikel i tyska facktidningen Pädagogik kring Lärares yrkesetik

 6. Intervju Familjemagasinet bl a kring föräldramandatet

 7. Intervju i tidningen Metro - bilaga Skolans dag

 8. Intervju i tidningarna Hushållsläraren och Idrottsläraren ang vad som konkret kan göras kring buller

 9. Radio SR P4 Uppland kring arbetsro i skolan.

 10. Intervjuas om Skriftliga omdömen i Vardagsnytta, SKL Kommentus media maj11

 11. Intervju i tidningen 360 ang samrättning nationella prov

 12. Intervjuas i Skolvärlden (helt uppslag) ang Rättvisa


 

Engagerade och engagerande föreläsningar/seminarier ger hopp, mod, inspiration!

VIKTIGT

Jobbigt

Svårt

+ ROLIGT

= Läraryrket